Posted on Leave a comment

Blog Statistics (country views)

On Valentine’s Day of 2008 I started my blog “Ullizee.wordpress.com” with a first blog post. The URL still exists but is now redirected to “guntherverheyen.com”.

Since that day I have created 457 posts. The past years I blogged primarily about Scrum, and rather occasionally still about my love for books, music and my family.

I am mostly amazed by the global reach of my musings. The statistics show that my blog was visited by people from 182 countries. The top 10 countries (5,5%) account for 75% of all traffic.

Another 20% of all traffic is by visitors from an additional 30 countries (16,5%). So, 95% of all traffic on my site is generated by visitors from 40 countries, i.e. 22% of all countries. That leaves 142 countries, 78% of all countries, accounting for the remaining 5% of traffic.

Hereby a huge thanks and a big hug to my international readers, followers, likers, sharers. You mean the world to me.

Love
Gunther.

Posted on 1 Comment

Aan het einde van de kim, (de) WIL. Onbereikbaar?

olyslaegers-jeroen-wilWIL brengt ons het levensverhaal van de genaamde Wils, Wilfried, Antwerpenaar. Zijn levensverhaal wordt volledig overschaduwd door WO II, toen Wils en zijn kameraad Lode hulpagent waren in Antwerpen. Zeker wat Wils betrof, was dit een opportunistische arbeidskeuze. Zo kon hij ontsnappen aan de verplichte arbeid in Duitsland. Het ambiguë gevolg was dan wel dat hij geacht werd andere arbeidsonwilligen in de kraag te vatten. En erger.

Alhoewel Wils heimelijk eigenlijk het serieuze dichterschap ambieert, lijkt zijn voornaamste talent te zijn: overleven. Ambitieloos schippert hij tussen oorlog en vrede, tussen bezetter en verzet, tussen participatie en onthouding, tussen Duitsers en Joden, tussen werkplicht en razzia’s, tussen smeerlap en behager.

De genaamde Jeroen Olyslaegers, getalenteerd schrijver, laat Wilfried Wils, overgrootvader intussen, vandaag zijn verhaal brengen in een indrukwekkende terugblik van zo’n slordige 300 pagina’s. Wils blikt terug op zijn leven, zijn huwelijk, de oorlogsperiode en het leven erna, alhoewel de schaduw van de oorlog veel, zoniet alles, bepaalt. Alsof de klok haar tikken stopte rond ’45. De lezer leert Wilfried Wils kennen als een man die zijn wil wil doen gelden, daar glorieus in faalt, herhaaldelijk, overleeft en voortkrabbelt, herhaaldelijk.

Jeroen Olyslaegers brengt ons met WIL een indringend onderzoek naar de zucht naar normaliteit, het stilzwijgende verlangen om steeds weer zo snel mogelijk, wat er ook gebeurt, over te gaan tot de orde van de dag. Jeroen schetst ons de veranderende gezichten van een stad tijdens de bezetting, het dagelijks leven in een bezette stad, in straten en verdonkerde huizen vergeven van de normaalzucht, ver weg van prozaïsche helden vs. verachtelijke misdadigers. De stad zelf krijgt daarin een eigen stem, terwijl er door haar bevolking meer wordt gezwegen dan gepraat, in de illusie dat dan alles snel weer normaal zal worden. Zwijgen en normaalzucht gaan er hand in hand, in het bezette leven in deze bezette stad.

Genadeloos toont de schrijver ons het laffe zwijgen, en het verdoken verraad dat erin verscholen ligt. Maar de auteur vergoelijkt, oordeelt noch veroordeelt, alsof ook hij over en weer geslingerd wordt tussen de liefde voor de mens, geportretteerd in zijn personages, en de afschuw voor hun daden, alsof ook hij weet dat de grens tussen lafheid en slechtheid moeilijk te trekken is, alhoewel ze wel bestaat. We worden mede-verstekelingen op de schepen genaamd “Leven”, de oceaanstomer genaamd “Maatschappij”. Verstoken van overtuigingen die kunnen uitgesproken worden. We worden allen stilzwijgende neutralen. Toch neemt WIL ons mee tot voorbij het punt waar zwijgen nog een optie is.

Stilte is in zekere zin, en in meerdere lagen, ook de grote kracht van WIL. Zoals we van hem gewend zijn, hanteert Jeroen een overweldigende en rijke taal in WIL, en daarenboven een prachtig Vlaams dat netjes laveert tussen gesproken klank en geschreven inkt, tussen stedelijk volks en verheven poëticaal. Jeroen staat, bij mij alvast, bekend vanwege een stevige overdrive en overdaad, in beelden, in drukte, in woorden. Wel, in WIL is zijn taal nog steeds mooi en rijk, maar blijft hij weg van zijn over-taal. Hij laat de gebeurtenissen, vaak in alle gruwelijkheid, voor zich spreken. Er komt geen onnodig gemoraliseer aan te pas, geen gedramatiseer. Net daarom is het zo’n kopstoot. Wils brengt het verhaal, Olyslaegers is onthecht. Net daarom komen de beschreven gebeurtenissen zo hard binnen. De horror en de gruwel komen onversneden tot de lezer. Maar de schrijvende schepper stelt zich oordeelloos op. Hij zoekt geen excuses, maar gedraagt zich ook niet als rechter.

Het is niet moeilijk de link te zien met hedendaagse thema’s en burgemeesters, maatschappelijk engagement, migratie en vreemden, politieke en andere retoriek, het neo-populisme. Dat is een sterk (s)taaltje, teksten schrijven gebaseerd op een mid-vorige eeuwse periode zodat lezing ervan ook vandaag relevant is. Misschien ook wel beangstigend. Sommige passages kunnen letterlijk, zonder één letter te wijzigen, hergebruikt worden in het Antwerpen en Vlaanderen anno 2016. Voorwaar. WIL is echter geen simplistisch pamflet, het bevat geen lineaire zwart-wit meningen of oordelen, maar toont ons de complexe inter-menselijkheid achter -soms bijzonder gruwelijke- feiten. WIL toont de vele facetten van de diamant, het steentje, de illusie genaamd “waarheid”.

Er is de WIL tot Macht. Er is de onWIL tot spreken. De WIL van de angst en de wrok, voor de Ander, de WIL tot het Grote Zwijgen. En er is WIL van Jeroen Olyslaegers. Verder heb ik zelf geen mening, doe ik er liever het zwijgen toe. Per slot van rekening heb ik hier niet voor gestudeerd, en zijn het mijn zaken niet, de literatuur. En laat me dan ook maar voorbij gaan aan de gigantische hoeveelheden research die dit boek duidelijk gekost hebben.

Evidenter is het om te genieten van de prachtige cover. Gestileerd, dreigend. De sfeer van een bezette stad, de herinnering aan de cover van Bezette Stad van die andere Antwerpenaar, de dichter Van Ostaijen. En cinema uit het interbellum, signatuur Fritz Lang en co.

van-ostaijen-paul-bezette-stadmetropolis-movie-posterm-movie-poster

Ik begrijp dat de ware literatici veelvuldig verwijzen naar Claus, Boon en andere grootheden. Dat is helemaal terecht, omdat WIL in een grootse literaire traditie thuishoort, maar niet omdat het een afkooksel of kopie is van. Een loutere vergelijking doet allen tekort. WIL is vintage Olyslaegers, een gigant op zich, die zijn stem verder heeft ontwikkeld, in beheersing. Vintage de nieuwe Olyslaegers, die net is opgestaan.

Ik kijk en zie. Aan het einde van de kim, de incarnatie van Angelo. De diamanten gevonden. Achterin de kast, inderdaad.

Dank je, Jeroen.

img_3247Vanwege
de Man op de Foto

Posted on 1 Comment

2016. More or less.

There is much we can leave behind. There is much we need more of, by needing less. Artefacts in my home office remind me of essential ingredients.

Wisdom. Health (also: sanity). Poetry (broadly: words, music, writings). Love.
And coffee.

IMG_2689

Over time I have come to realise that the main inner purpose driving me is to make a difference. To people (not minding orgs and structures). Aspiring to inspire with integrity and dignity (not minding careers and demigods). Scrum.

It’s been my path so far. The human trail I left behind is my testimony. And Scrum, seriously. The journey into the unknown futures will continually define who I am, some identity. A path to be discovered.

Nothing of this would be possible without my family; without the love of my life (Atelier Ullizee) and our kids.

What is most essential in your life? What is your ‘why’? Remind yourself what is important to you. Live by it. Live toward it.

Posted on 6 Comments

Celebrating two years at Scrum.org (#frwrks)

March 2013, Amsterdam. Ken Schwaber and I semi-simultaneously express the thought that there is likely more value in us engaging in a close partnership. We already have a pretty intense collaboration at the time. I decide to leave consulting, a well-known environment that I have been in for twelve years. I take some time off, do a couple of Professional Scrum classes, and lay the foundation for my book „Scrum – A Pocket Guide (A smart travel companion)“.

June 1 2013, Boston-Antwerp. I embark on this somewhat unexpected journey of working at the home of Scrum, Scrum.org.

Over these past two years a three-fold pattern of activities emerged being part of the Scrum.org team:

 • Shepherding the Professional series. Developing and sustaining Professional Scrum assessments and courseware, training trainers, working with the global community of Professional Scrum experts and within the small-ish, creative organization of Scrum.org.
 • Representing Ken and Scrum.org in Europe. Visiting partners and friends of Scrum.org, and taking up speaking and learning engagements.
 • Teaming up with Ken. Engaging in all sorts of interesting development activities, with the most important thread probably being the road from Agility Path to Scaled Professional Scrum and the Nexus.

Not working for a traditional enterprise turned out such a relief, the end of thinking and acting in terms of money and commercial motives only. No hour-based work, no office hours, working (mainly) from my home office, no timesheets. Instead mission-driven efforts, autonomy and valuable goals. Money is obviously important, up to the level of being able to pay our people a decent salary and to invest in the community. Beyond that however our goal is to support people, teams, organisations, with resources for assessment, improvement, maturing Scrum, growing professionalism, improving the profession of software development. It is not the most common model for a business, but it is what we do.

The two years at Scrum.org have shown me that there IS an alternative to the traditional way to run a business, an alternative that is financially viable, yet doesn’t revolve exclusively around financials.

Over these two years I’ve maintained mental stability, remained sane. No different than in every other environment I’ve worked in before, I’ve had my crises, my identity doubts, my ups and downs. I’ve come to terms with aspects of me that used to confuse me in the past, often in my past positions as Scrum Master. I’ve come to terms with blending in and still not fitting in. The best and most fascinating relationships are developed by not fitting in. It took me years to accept that, let alone exploit that. It’s a solid basis to continue my journey, my remarkable cobblestone path.

I wish you all the best. I thank you for all the inspiration. I am proud to be able to continue serving many Scrum professionals around the globe.

Warmly
Gunther

Shepherding the Professional series
Scrum.org

Ullizee -Seal 2104Scrum.org-Logo_with_tagline

Posted on Leave a comment

2014 in review – Blog statistics (Gunther Verheyen)

2014 has been, in many regards, a fascinating and surprising year. Part of it is reflected on my blog, the part that says how important Scrum has become in my life. The majority of my blog notes are about Scrum. It also is an indication that my writing energy was spent on this, and not on the many personal topics and interests that I also wanted to blog about. Life is hard, life is full of choices.

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for my blog. If you’re into statistics, enjoy it.

Best wishes for 2015

Warm regards
Gunther

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 26,000 times in 2014. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 10 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Posted on Leave a comment

Ullizee blog 2013 in review

A big thanks to the WordPress.com stats helper monkeys for preparing a 2013 annual report for my  U L L I Z E E  blog.

Some highlights:

These are the posts that got the most views in 2013:

 1. Scrum: Framework, not methodology (March 2013)
 2. Ways to play Scrum (January 2013)
 3. Moving to the home of Scrum (April 2013)
 4. The Value of the Product Backlog (March 2013)
 5. Measuring Success, Measuring Value (November 2013)

Ullizee Blog Global Reach 2013My blog blog was viewed about 28,000 times in 2013 and has quite a global reach, with:

 1. Netherlands, closely followed by Belgium and the US.
 2. Germany and France, closely followed by the United Kingdom.
 3. Rest of the world.
Posted on 8 Comments

Scrum is not an acronym

Scrum is a framework for Agile software development. Let’s have a look at the origins of the term ‘Scrum’. And, as a result, understand that it is not an acronym.

The term ‘Scrum’ was first used by Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka in their ground-breaking 1986 paper “The New New Product Development Game“. They borrowed the name from the game of rugby to stress the importance of teams in complex product development. This was about complex product development in general, not only software products. Their research showed that outstanding performance is achieved when teams are small and self-organizing units of people and when such teams are fed with objectives, not with executable tasks. Teams can only achieve greatness when given room to devise their own tactics to best head towards the shared objectives. The well-known agile development method inherited its name ‘Scrum’ from this paper as it thrives on the same principles for developing and sustaining complex software products.

Rugby (as in)

The Japanese authors of the paper consider the concept that they named ‘Scrum’ as the necessary core of any system that pretends to be Lean. But they never use the term ‘Lean’ as such because it has become synonymous to an outside interpretation and copy of the management practices of the Toyota Production System. These management practices are not the core of the system. That core was named ‘Scrum’ by the authors. The management practices should be complementary to it. There can’t be Lean if the heart of it, Scrum, is overlooked, which in general is the case. The authors therefore prefer to stress the need for the heart and soul of the system and take away the sole focus on the surrounding management practices. They never talk of Lean, but always speak about Scrum.

As Scrum is no acronym, there is no reason to write “SCRUM”.

Posted on Leave a comment

2012 – A Blog’s Retrospective

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for my Ullizee blog.

Crunchy numbers:

In 2012, there were 35 new posts, growing the total to 334 posts. There were 86 pictures uploaded, taking up a total of 54 MB. That’s about 2 pictures per week.

The busiest day of the year was July 24th with 5,150 views. The most popular post that day was Holiday killer on the loose.

Note: this was due to the sad event of the shooting at the opening of the latest Batman movie, which ended up in lots of search requests pointing to my blog note. My blog note referred to a great comic on Batman, in which Batman is restored as the greatest detective on the planet in solving the murders by a killer, killing on holidays only.

Attractions:

 1. Holiday killer on the loose (Published: January 2010)
 2. Joy Division (Closer… to finality?) (Published: September 2009)
 3. The adoption of Agile: TALC vs. Hype Cycle (Published: September 2009)
 4. Een schitterend gebrek aan realiteit (Published: January 2009)
 5. Fixed Price bids. An open invitation to bribe, cajole, lie and cheat. (Published: October 2012)

Lots of staying power!

Top Referrers:

 1. scrum.org
 2. facebook.com
 3. twitter.com
 4. linkedin.com
 5. mypip.nl

Visitor Origins:

My blog’s being read in 142 countries!

Most visitors came from The United States. Belgium & Netherlands were not far behind.

Click here to see the complete report.