Wat, vertelt Primo Levi, is de mens

levi-primo-is-dit-een-mensZeventig jaar nadat Primo Levi de periode die hij doorbracht in het Monowitz vernietigingskamp, onderdeel van Auschwitz, verwerkte in een eerste boek (1947), lees ik eindelijk het (vertaalde) resultaat, „Is dit een mens“.

Tweehonderd pagina’s lang lees ik een ingetogen relaas dat mij de ene na de andere mokerslag bezorgt. De gortdroge stijl geeft de totale ontmenselijking weer die heerste in het kamp, de gevoelloosheid, de ijselijkheid, winter en zomer. Ingetogen en verbaasd neem ik de woorden in me op, de mensen die geschetst worden, de verhalen beschreven. Tot de laatste paragraaf. Dan komen tranen. Ontreddering. En meer tranen.

Het kamp is een onwezenlijk voorportaal van de dood, een wereld waar een broodrantsoen de eenheid is waarin gerekend wordt, egoïsme slecht noch goed is, maar een quasi-evidente expressie van gedachteloosheid, van hoop noch wanhoop. Niemand is er nog mens, maar iedereen een nummer, en de gevangenen een lijntje op een lijst. De tijd verdwijnt er met de richting nul procent reikende overlevingskansen. Alhoewel het kamp een van de vele onderdelen was van de oorlogsindustrie oversteeg het belang van vernietiging er vele malen het belang van productieve opbrengst.

Levi schreef een buitenaards werk, in meerdere opzichten. Het is geen politiek, maar een humanistisch werk, geen simplistische beschuldiging of veroordeling, maar een complex onderzoek naar wat het betekent mens te zijn, mens onder de mensen, mens voor de mensen. Levi stelt de vraag hoe we nog van ‚Voorzienigheid‘ kunnen spreken. Want het ondenkbare gebeurde. Het ondenkbare werd denkbaar.

Maar het ondenkbare is niet waar het begint. Het ondenkbare is het gruwelijke eindpunt van een lange weg. De weg begint daar waar grote groepen mensen, bevolkingsgroepen, op basis van afkomst, etniciteit, huidskleur, religie, geslacht, overtuigingen, mechanistisch worden afgeschilderd als minderwaardig of vijandig. Het begint als wetten blind boven de waardigheid van de mens worden gesteld, als de reële diversiteit en individuele eigenheid binnen een geviseerde groep bewust worden genegeerd ten voordele van veralgemenende, negatieve stereotypes. Demagogen beogen ons geleidelijk, bijna onmerkbaar, steeds verder en verder deze lange weg van suprematie op te drijven door machinaal herhaalde retoriek, systematisch en doelgericht. Op een fundament van collectieve angst zal een demagoog zich uiteindelijk als de nieuwe grote Leider presenteren, de bevrijder. De kracht van de verzuring.

Een maatschappij heeft reflexen of mechanismes nodig om dergelijk sluipend gif een halt toe te roepen; debat, media, onafhankelijke denkers, individuele burgers, representatieve parlementen, democratische partijen. Het gif werkt enkel als het zich ongecontroleerd en ongecontesteerd een weg mag banen naar de massa’s.

De les van Levi. Het ondenkbare werd denkbaar. Het kan opnieuw gebeuren. Elke mens heeft het recht beoordeeld te worden naar wat hij is, meer dan tot welke groep hij -al dan niet toevallig- behoort.

 

Start optimising your Scrum (stop filling positions)

Scrum is a minimal, yet sufficient framework for self-governing product eco-systems to create, evolve and maintain complex products.

Scrum defines the in and the out of the system:

 • The system works on ideas, suggestions and options that are converted into Product Backlog for reasons of transparency and manageability.
 • The system produces a valuable Increment of product, a release candidate, no later than by the end of a Sprint.

feedback-loops-closed-loop-feedback-scrum

Scrum defines 3 complementary, peer accountabilities to balance all activities required for modern, Agile product development:

 • A Development Team converts the desirements ordered via the Product Backlog into valuable Increments of product in no more than a Sprint’s time, where a Sprint is no more than 4 weeks and often shorter.
 • A Product Owner optimises the flow of value, balancing innovative, novel ideas against desires, wishes, suggestions and needs stated by the user base, the stakeholders, the organisation, the teams.
 • A Scrum Master fosters an environment in which the Product Owner, the Development Team, and the organisation get the most out of Scrum, using many possible management techniques.

The system called Scrum might consist of multiple teams creating, evolving and maintaining one product. It shouldn’t supersede the minimalism of Scrum. The system works off of one Product Backlog and creates valuable product Increments through the accountabilities foreseen by Scrum.

scaled-scrum-multiple-teams

The context of multiple teams creating one product is often interpreted as an obligation for every team to be a Scrum Team, and every team to be a complete and full-time feature team.

Scrum doesn’t define accountabilities as an excuse to fill positions. Scrum thrives on understanding the accountabilities rather than on blindly filling positions and claiming titles. Scrum doesn’t instruct a uniform, detailed layout of the internals of your system.

Use Scrum to optimise the whole. Optimise your Scrum. Employ Scrum to build a product with multiple teams. Your system is expected to be a feature system, a system capable of producing valuable Increments of product, no later than by the end of a Sprint, regardless the setup of the teams. The accountabilities are expected to be fulfilled, regardless the number of people it takes throughout your system.

Minimally, for n teams working on one and the same product:

 • There are n Development Teams, where the composition of each team is likely to depend on your context. Ultimately, the combined teams need to be able to produce valuable Increments while maintaining the integrity of the product. They self-organise to optimise.
 • There is 1 Product Owner, and most likely a distribution of product ownership. The form of the distribution depends on your context. Ultimately, the flow of product value needs to be unhampered, frequent and targeted.
 • There are 1-n Scrum Master(s), depending on your context. Ultimately, the eco-system and the environment in which it operates need sufficient and sufficiently provocative support, guidance, protection and coaching.

Frameworks like LeSS, Nexus and Scrum@Scale offer diverse strategies at scale that might help in your situation if you are unable to keep your system minimal. Consider your specific needs and opportunities to optimise carefully.

Scrum, a forward looking observation (2017)

All events organised in Scrum are designed to be forward looking. Adaptation follows inspection. Feedback from observable results is meaningless if not applied. All assessments, evaluations and inspections we undertake in Scrum primarily serve the purpose of working on the most valuable future. Scrum inspires us to shift our perspective from solely judging the past and checking actuals towards planning and innovating for an unknown future. In short, focused iterations we reflectively shape the future while embracing unanticipated surprises.

This is the spirit through which we act. We act on forward looking observations. This is the spirit through which we can consider the future of Scrum. Rather than glorifying the past of Scrum, we anticipate the value ahead. We aim at surfing the wave. We shape the wave.

THE 3RD SCRUM WAVE IS RISING. WILL YOU SINK? BARELY SWIM? OR WILL YOU SURF?

‘Agile’ started crossing the chasm as from 2005-2006, much enabled by the increasing popularity of Scrum. The Agile way of Scrum became an accepted way of creating and delivering products. In the subsequent 1st Scrum wave a growing number of teams discovered the first-level benefits of Scrum, albeit predominantly from an IT perspective. Organisations moved away from endless sequential phases and gateways, and began exploring the advantages of iterative-incremental delivery. The 1st Scrum wave was mainly about adopting Scrum, a first encounter, the start of a journey of discovery.

grafx-technology-adoption-life-cycle

In the slipstream of the 1st Scrum wave, sub-groups and derivative movements took off, new movements and methods were invented, introduced, launched, and often disbanded again. Divergence in itself is great, unless the overall result is dilution and opacity. Rather than into variety, the divergence turned into scattering, even with Scrum being the actual standard, even with the definition of Scrum being formalised by its co-creators in 2010 in the Scrum Guide. A bowling alley of problems to be addressed appeared, a wide range of pins. Some pins appeared to be left unaddressed by common Scrum implementations. Some pins were raised to challenge presumed weak spots of Scrum, challenges presented as unaddressable through Scrum. On top of this slow evolution, 2010-2011 saw a seemingly sudden desire of large organisations to transition to this ‘Agile’ thing, fast. The tone for the 2nd Scrum wave was set, a wave of diverging Scrum. Scaling became a thing. Parts of the Scrum terminology became standard vocabulary, but at the same time the tangible rules and principles underlying the Scrum framework were pushed to the back, their purpose snowed in under resurrected needs for layers, titles, roles and structures, at scale.

2016-2017. It takes time to replace the industrial views on the creative act of product delivery. Rat races continue, Scrum is underused as a way out. Too often still the organisational waste, abuse and impediments, ruthlessly highlighted by Scrum, are ignored. Yet, more people and organisations than ever continue their quest to stop more hamster wheels, to create more room to reflect, to improve, to innovate. The 3rd Scrum wave is fuelled by the desire, the drive for rhythm, focus and simplicity. Agile and Scrum are recognised as two inseparable ingredients for healthier and more humane ecosystems that deliver better products. The awareness keeps growing that it starts and ends with people, not with procedures, tools or games. People embrace the Scrum values as a catalyst to re.imagine their Scrum, to re.vers.ify their organisation. Convergence appears on the horizon, where the rage of scattering, where the tornado starts calming down.

We sow seeds. We fertilise the grounds. We help converge product delivery initiatives in a Scrum Studio. We help the shift from traditional to empirical management. We envision a future, networked structure, a nervous system of product hubs and distributed leadership. The 3rd Scrum wave is about enacting Scrum, discovering how the well-defined and clearly stated framework of Scrum leaves plenty of room for variation, a diversity of strategies to employ Scrum.

re-vers-ify-nervous-system-annotated

In 2016 Scrum turned 21. We have come a long way. We look forward. We walk on. We re-vers-ify. We re-imagine our organisations.

THE 3RD SCRUM WAVE IS RISING. WILL YOU SINK? BARELY SWIM? OR WILL YOU SURF?

Re.vers.ify (essential introduction)

By the end of 2016, Co-learning organised a webinar about “Re-thinking the organisation”. I feel humbled for sharing my views next to those of the other presenters James Priest (Sociocracy 3.0) and Jürgen De Smet (founder of Co-learning and collaboration architect).

I introduced “re.vers.ify“, the consolidation of over a decade of experience, ideas, beliefs and observations of Scrum. In the recording of my part you will find a fair, 15-minutes summary of my essential and current thoughts and drivers:

Re.vers.ify is an act, an act of simplicity, rhythm and focus. Re.vers.ify is a way for people to re.imagine their Scrum, intentionally emerge a Scrum Studio and -ultimately- re.imagine their organisation.

Have an amazing 2017

2016 was a most fascinating year. From my perspective it was either high or low, with little room for middleground.

Our family and my professional life skyrocketed. I gained creative and intellectual freedom and ownership when deciding to further my journey as an independent Scrum Caretaker. And collaborations of beauty are emerging. But all around, in my city Antwerp, my country Belgium, my home continent Europe and on our planet we saw fear and anxiety often dominating.

Remember, fire causes passion as well as death and destruction. Try not to feed your internal wolf called ‘fear’ too much.

Make 2017 an amazing year!

As announced, I foresee spending much energy on introducing re-vers-ify to the world, an act of rhythm, simplicity and focus, a way to help people re-imagine their Scrum and their organisation.

With love
Gunther
22 December 2016

Speaking Engagement 2017 (re-vers-ify)

Ullizee -Seal 2104I’ve been asked to go present at some events in 2017. It got me into more clearly describing what my speaking engagement will be about. Download the PDF “2017 Speakers Topic Gunther Verheyen re-vers-ify.

I foresee spending much of my energy on introducing “re-vers-ify” to the world, a way for people to re-imagine their organisation by re-imagining their Scrum.

There are various fascinating and -probably- valuable strategies available to scale Scrum. They are however all situational. I help people and organisations move forward, regardless how long they have or have not been adopting Scrum, or the scale at which they operate. I always introduce the simplest and most core basics of Scrum first. I highlight their purpose and how they serve business agility. I find that it enormously draws on people’s imagination but it also excites them greatly; identifying a product as the application domain of their Scrum, having a Product Owner with the ability and mandate to act as a Product-CEO, producing a Done version of product by the end of every Sprint (regardless the number of teams).

common-scrum-challenges

I have observed how imagination can set an organisation apart. Imagination often distinguishes innovative from lagging organisations. Any organization can be re-imagined, re-vers-ified, to exploit its intrinsic potential to innovate and lead.

The many adaptations possible through Scrum provide a safety net, actually. Scrum thus creates room for action and discovery. Organisations can re-imagine their Scrum to converge their product delivery into a Scrum Studio. Over time divisions dissipate into a structure of product hubs interconnected through purpose and distributed leadership. Creativity and innovation emerge. People, teams and the organisation prosper.

re-vers-ify-nervous-system-annotated

I have consolidated over a decade of his experience, ideas, beliefs and observations of Scrum in re-vers-ify. In my upcoming talks I will introduce how the deliberate emergence of a Scrum Studio is the current way forward to re-vers-ify.

Re-vers-ify is an act of simplicity, rhythm and focus. Simple, not easy.

On 23 December 2016 I lift a tip of the veil at a webinar I am participating in together with Jürgen De Smet (collaboration architect at Co-learning) and James Priest (Co-Founder of Sociocracy 3.0)

Looking forward to catching up with you in 2017.

Gunther

Agility, actually (is an organisational state of being)

Agility is an organisation’s state of high responsiveness, speed and adaptiveness. Agility is an organisation’s state of continual adaptation and optimisation, a state in which each status quo is challenged, by our own will or by external turbulence.

Agility is a state that is a natural fit for the unpredictability so common to the work of complex product delivery and to the markets that organisations operate within. However, it requires accepting that the work is unpredictable, a mental barrier to overcome. Agility is why teams and organisations adopt Agile processes. From that adoption agility increases, a new of working emerges, new organisational ways of learning, improving and constant adaptation, and restored respect for people, re-humanisation.

Scrum helps. The distinct rules of Scrum help. Scrum is actionnable. Agile and Scrum, actually, are two inseparable ingredients in a complex product delivery ecosystem. Scrum can be your foundation for agility. Sprints are at the heart of business agility in generating a regular flow of improvements, updates, learnings and various other sources of value. Organisations discover, experiment and deliver on opportunities from an end-to-end perspective in the fastest possible way. People develop new ways of working; through discovery, experimentation-based implementation and collaboration. They enter this new state of being, this state of agility; a state of constant change, evolution and improvement. Re-humanisation takes place. Innovation surfaces again.

The path of increasing agility via Scrum is inevitably bound to be a cobblestone path. It might take some time to accept that agility starts and ends with people, not with procedures or tools. It might take some time to accept that agility takes time, that agility need not be analyzed, designed and planned. It might take some time to accept that agility occurs:

 • Agility can’t be planned;
 • Agility can’t be dictated;
 • Agility has no end-state.

A time-planned way to become (more) agile introduces unfavourable expectations. Introducing Agile methods to increase agility causes significant organisational change. Several existing procedures, departments and functions will be impacted. There is no way of predicting what needs will be encountered at what point in time, how these will be dealt with and what the exact outcome will be in order to control next steps. It is a highly complex and unpredictable journey. There is no way of predicting the pace at which the state of agility will take root and spread.

Scrum and agility are much more about behaviour than about (following) a new process. A decision to adopt Scrum is a decision to leave the old ways behind. It is not only about accepting but about celebrating the fact that agility is living the art of the possible. It requires the courage, honesty and conviction of acting in the moment, acting upon the reality that is exposed by iterative-incremental progress information. Agility is about doing the best possible at every possible moment, constrained by the means we have and facing the constraints. A time-planned way ignores the essence of Scrum and Agile, that of dealing with complexity via well-considered steps of experimentation and learning. Time-plans simply extend the old thinking. In general a plan will even slow down the overall increase of agility, because serious delays and waiting times are incorporated.

Time-plans create the illusion of deadlines and a final end-state. Agility has no end-state.

Living the art of the possible engages people and accelerates a transformation as it shapes the future, thrives upon the future and what the future might bring. It’s a bright future for organizations that have the vision, the determination and the dedication.

These basic truths must be in the hearts and minds of every person managing, guiding, facilitating, hoping or striving for agility. And even then, it takes time for agility to settle in the hearts and minds of the people impacted. After all, people have been instructed in the wrong behavior of the industrial paradigm for 15 to 20 years, or more. Agility starts and ends with people, not with tools, procedures or games.