Posted on Leave a comment

2012 – A Blog’s Retrospective

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for my Ullizee blog.

Crunchy numbers:

In 2012, there were 35 new posts, growing the total to 334 posts. There were 86 pictures uploaded, taking up a total of 54 MB. That’s about 2 pictures per week.

The busiest day of the year was July 24th with 5,150 views. The most popular post that day was Holiday killer on the loose.

Note: this was due to the sad event of the shooting at the opening of the latest Batman movie, which ended up in lots of search requests pointing to my blog note. My blog note referred to a great comic on Batman, in which Batman is restored as the greatest detective on the planet in solving the murders by a killer, killing on holidays only.

Attractions:

  1. Holiday killer on the loose (Published: January 2010)
  2. Joy Division (Closer… to finality?) (Published: September 2009)
  3. The adoption of Agile: TALC vs. Hype Cycle (Published: September 2009)
  4. Een schitterend gebrek aan realiteit (Published: January 2009)
  5. Fixed Price bids. An open invitation to bribe, cajole, lie and cheat. (Published: October 2012)

Lots of staying power!

Top Referrers:

  1. scrum.org
  2. facebook.com
  3. twitter.com
  4. linkedin.com
  5. mypip.nl

Visitor Origins:

My blog’s being read in 142 countries!

Most visitors came from The United States. Belgium & Netherlands were not far behind.

Click here to see the complete report.

Posted on 1 Comment

Meetlatpoëzie

Naar Parijs in statig roze. ONaangekomen NOg terug in rafelgroen.

Dat is de informele ondertiteling (thema?) van mijn eerste poëziebundel:

La NOuvelle Cycluste (ONgekelderd en NOg dicht)

En ik zelfpubliceerde dit debuut via Unibook.com. Je kan er via de webshop mijn bundel kopen, en wel via deze link: http://www.unibook.com/nl/Gunther-Verheyen/La-NOuvelle-Cycluste-%28ONgekelderd-en-NOg-dicht%29

De typografie en de drukte?

Het is gewild. Het moest zo zijn. Met 1 lezing niet aan te komen. Aan mij, in mij. Terug te keren. De (meeste) gedichten zitten vol rechte lijnen en hoeken. Dat is te wijten aan de analytische lever (van het werkwoord “leven”) in mij, de overmatige denker, de ingenieur. Overgestructureerd.

Met als resultaat: kubistisch-hoekig gedoe.

M e e t l a t p o ë z i e

Swoon was zo vriendelijk om op basis van een proefbundel een gedichtje te laten inspreken door Arlekeno Anselmo en te onderbouwen met geluid, klank en beeldvormingen. Hij koos “Geheimpje van de dichter” uit. Een grappige keuze want het valt net buiten de bundel. Het bekijkt de dichter en zijn bundel van op een agnostische afstand.

Dit gedicht gaat over het dichten zelf. En ook weer niet. Als het allemaal voorbij is, de bundel gelezen, komt het zeggen dat al die voorbije woorden zichzelf niet waren, want dat er teveel verzwegen bleef. Moesten ze gesproken zijn, ze zouden zich moeten bewijzen, tonen dat ze waar zijn, en kan de dichter dat wel aan?

ps. Van deze site maakte ik met mijn Team nota bene in 2006 een eerste versie voor Peleman Industries, als Wwaow.com (“Worldwide Association of Writers”). Met de naamsverandering, naar analogie met het hoofdmerk Unibind, is de buitenkant blijkbaar hard veranderd, maar ik herken wel ‘onze’ binnenkant nog helemaal. Het ziet er allemaal wat meer flashy uit terwijl wij bewust sterk voor soberte hadden gekozen. En wij maakten zeker geen fouten in databaseverwijzingen, zoals gebeurt bij het opvragen van mijn bundel!