Posted on Leave a comment

De dag van ‘t gedicht voorbij (gerijmd?)

La NOuvelle Cycluste231 Januari is (was) gedichtendag. Voorbijgehold door mezelf en de tijd wil ik alsnog mijn bijdrage leveren, met werk uit eigen werk, La NOuvelle Cycluste (ONgekelderd en NOg dicht). Helemaal ge-zelf-publiceerd is het ook nog steeds te koop op Unibook. Hmm, een liefhebber in de zaal?

Onderstaande is een leesbaar gedicht:

Geluk

Geluk
,zeggen ze,
hoort niet in een woord.
Geluk
,zeggen ze,
is
wat hoort.
Zeggen ze maar niet.
tJA,
die dichters toch.

Ik schrijf verder echter vooral meetlatpoëzie, gestructureerd, afgelijnd en letterlijk afgemeten. Aangezien dat zich moeilijk hier laat reproduceren, kan je hier het ondertitelgedicht van de bundel downloaden: ONgekelderd en NOg dicht.

Zoals ik eerder al meldde, zette Marc Swoon Bildos ook al gepaste beelden op mijn gedicht “Geheimpje van de Dichter”. Mooie gelegenheid om hier nog eens te tonen:

Posted on Leave a comment

Gedichtendag 2010

Donderdag laatstleden, 28 januari 2010, was gedichtendag. Een dag:

  • waarop de immer menselijke Joke Van Leeuwen de fakkel van het Antwerpse stadsdichterschap overdroeg aan de geweldig aparte Peter Holvoet-Hansen. Wat een indrukwekkende reeks stadsdichters hebben we daarmee al niet gehad, met -niet onbelangrijk- schitterende resultaten die poëzie en stad perfect verbinden, vaak tot op een fysiek-levend niveau.
  • die uitnodigt tot een kleine bijdrage:

opGEBORGEN KIND

de lichter licht het deksel
van gedichten niet

dichter komen doet
de lichter
niet
hermetisj woorden woordenloos
deksel van stalen taal

ongehoord in woordenland

Posted on Leave a comment

ONgekelderd en NOg dicht

{
’t matig machtige is nooit genoeg te doen
aan het doel        allicht        middelmatig
tot licht
vertier
van ’t nut
gesteld

Een woord verdicht tot gedicht
is van tijd ontboeid          daar
waar 1 minuut niet denken moet
illuster  slechts  behouden  moet
sub in ratio van illusie en niet echt
ont ____________________hecht

de sommatie van een cliché en een dag is niets
middelmachtigheid is onvoldoende middelmatig
}